Bahar Yarıyılı ve Sınavlar ile ilgili Senato Kararları

Sevgili öğrencilerimiz,

Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunun 21 Nisan 2020 tarihinde almış olduğu aşağıdaki kararlar Covid-19 salgını dolayısı ile Eğitim-Öğretimin aksamaması ve siz değerli öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için alınmış olup, sadece 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılı için geçerli olacaktır. 

1. 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayı ve 19.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği teorik dersler ve uzaktan eğitim yöntemi ile verilebilecek olan uygulamalı dersler Fakülteler tarafından belirlenerek uzaktan eğitim yöntemi ile verilmeye başlanmıştır.

2. 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayı ve 19.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği uzaktan eğitim yöntemi ile verilemeyecek dersler Yüksekokul/Fakülte/Enstitü tarafından belirlenmiş olup, bu dersler ile ilgili ileri tarihli yoğunlaştırılmış telafi programı hazırlanacak ve programlar birimlerin web sayfalarında duyurulacaktır.

3. Uzaktan Eğitim faaliyetlerine 23 Mart 2020 tarihi itibari ile başlanmış olup 16 Mayıs 2020 tarihine tamamlanacaktır.

4. Uzaktan Eğitim faaliyetleri senkron (eş zamanlı) yapılacaktır.

5. Bahar yarıyılı için geçerli olacak ara sınavlar uzaktan eğitim yoluyla ödev, proje ve/veya kısa sınav şeklinde yapılacaktır.

6. Yarıyıl sonu başarısının değerlendirilmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı %30 ve yarıyıl sonu (final) sınavının ağırlığı %70 olarak belirlenmiştir.

7. Yarıyıl içi çalışmalarına (ödev, proje ve kısa sınav) ait ölçme-değerlendirmenin faaliyetlerinin türü ve ağırlıklarının ne olacağı %30’luk dilim içinde belirlenecek ve bu değerlendirmeler öğretim elemanı tarafından tek bir nota çevrilerek USIS öğrenci bilgi sistemine girilecektir.

8. Uzaktan eğitim süresince bazı nedenlerle yapılamayan derslerin telafisi, 18-23 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

9. Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ile verdiği dersler kayıt altına alınacak olup öğrencilerin bu dersleri tekrar izlemeleri için gerekli çalışmalar yapılmış ve siz değerli öğrencilerimize duyurulmuştur.

10. 75850160-104.01.07.01-E.25557 ve 07.04.2020 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği "2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar yarıyılıyla sınırlı olmak kaydıyla, öğretmenlik programlarında yer alan "Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması" derslerinin öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yaklaşık 5-6 hafta yapmış olduğu uygulamanın yeterli olarak kabul edilebileceği,  Uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında yer alan konuları senkron ya da asenkron şekilde işleyebilecekleri, yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulama dosyasını ders, ödev vb. etkinlikler ile tamamlanmasını sağlayabilecekleri dikkate alınarak MEBBİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçlarının görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından bu hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

11. 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayı ve 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği, kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir. Yükseköğretim Kurulunun kararı gereği kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz 24 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar fakültelerine e-posta ile başvuru yapmaları durumunda kayıt dondurabileceklerdir.

12. Ara sınav sonuçlarına yapılacak itirazların e-posta yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.

13. Bahar yarıyılında sadece Bitirme Çalışması, Bitirme Tezi, Planlama ve/veya Tasarım derslerini alan ve diğer teorik ve pratik çalışmalarını tamamlayarak mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin sadece bu derslere ait final sunumlarının UZEM sistemi üzerinden 5-6 Haziran tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

14. Üniversitemizle yapılan Erasmus, Mevlana vb. ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında yurt dışında eğitim-öğretim gören öğrencilerimizin mağdur olmamaları için, öğrencilerimizin yurda döndüklerinde kendilerine geç kayıt imkanı verilmesine karar verilmiştir.

Sevgili öğrencilerimiz uzaktan eğitim derslerimiz telafi haftasıyla birlikte23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek olup yarıyıl sonu (final) sınav tarihleri Covid-19 salgınının ilerleme sürecine göre belirlenecek olup, sınavlardan en az 15 gün öncesinde gerekli duyuru yapılacaktır.

Dünyanın ve ülkemizin zor bir süreçten geçtiği bu olağanüstü dönemde Covid-19 yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için almış olduğumuz bu kararlara vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz. İçerisinde bulunduğumuz bu olumsuz süreci, YTÜ Akademik-İdari Personeli ve tüm öğrencilerimizin desteği ile özverili bir şekilde çalışarak aşacağımıza inancımız tamdır.

YTÜ Rektörlüğü

 

Tüm Haberler