EĞİTİM-ÖĞRETİM KARARLARI

Yükseköğretim Kurulu 26 Mart 2020 tarihli basın açıklamasıyla üniversitelerde 2019 - 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi öğretim sürecinin yalnızca uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürülmesi kararı kapsamında; Üniversitemizin YÖK başta olmak üzere ilgili üst kurumlar tarafından alınan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik olarak uygulayacağı faaliyetler Üniversitemiz bünyesinde kurulan komisyonca etkin ve dinamik bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

YÖK’ün basın açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

YÖK tarafından yapılan bilgilendirmeler, Üniversitemizde uzaktan eğitim ve diğer konularda gerçekleştirilen faaliyetler ve uygulanmakta olan tedbirler ile ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmektedir.

Üniversitemiz Senatosunca 2020-2021 Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine yönelik olarak alınan kararlar için Tıklayınız.

Güncellenmiş Akademik Takvim

2019-2020 Bahar yarıyılı dönem sonu sınavları ve öğretim yılına ait diğer sınavların çevrimiçi (online) olarak dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir.

05.06.2020 Tarihinde Güncelleme Yapılan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Takvimi için Tıklayınız.

 

Bahar Yarıyılı ve Sınavlar ile ilgili Senato Kararları:

Sevgili Öğrencilerimiz,

Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunun 21 Nisan 2020 tarihinde almış olduğu aşağıdaki kararlar Covid-19 salgını dolayısı ile Eğitim-Öğretimin aksamaması ve siz değerli öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için alınmış olup, sadece 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılı için geçerli olacaktır. 

1. 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayı ve 19.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği teorik dersler ve uzaktan eğitim yöntemi ile verilebilecek olan uygulamalı dersler Fakülteler tarafından belirlenerek uzaktan eğitim yöntemi ile verilmeye başlanmıştır.

2. 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayı ve 19.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği uzaktan eğitim yöntemi ile verilemeyecek dersler Yüksekokul/Fakülte/Enstitü tarafından belirlenmiş olup, bu dersler ile ilgili ileri tarihli yoğunlaştırılmış telafi programı hazırlanacak ve programlar birimlerin web sayfalarında duyurulacaktır.

3. Uzaktan Eğitim faaliyetlerine 23 Mart 2020 tarihi itibari ile başlanmış olup 16 Mayıs 2020 tarihine tamamlanacaktır.

4. Uzaktan Eğitim faaliyetleri senkron (eş zamanlı) yapılacaktır.

5. Bahar yarıyılı için geçerli olacak ara sınavlar uzaktan eğitim yoluyla ödev, proje ve/veya kısa sınav şeklinde yapılacaktır.

6. Yarıyıl sonu başarısının değerlendirilmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı %30 ve yarıyıl sonu (final) sınavının ağırlığı %70 olarak belirlenmiştir.

7. Yarıyıl içi çalışmalarına (ödev, proje ve kısa sınav) ait ölçme-değerlendirmenin faaliyetlerinin türü ve ağırlıklarının ne olacağı %30’luk dilim içinde belirlenecek ve bu değerlendirmeler öğretim elemanı tarafından tek bir nota çevrilerek USIS öğrenci bilgi sistemine girilecektir.

8. Uzaktan eğitim süresince bazı nedenlerle yapılamayan derslerin telafisi, 18-23 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

9. Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ile verdiği dersler kayıt altına alınacak olup öğrencilerin bu dersleri tekrar izlemeleri için gerekli çalışmalar yapılmış ve siz değerli öğrencilerimize duyurulmuştur.

10. 75850160-104.01.07.01-E.25557 ve 07.04.2020 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği "2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar yarıyılıyla sınırlı olmak kaydıyla, öğretmenlik programlarında yer alan "Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması" derslerinin öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yaklaşık 5-6 hafta yapmış olduğu uygulamanın yeterli olarak kabul edilebileceği,  Uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında yer alan konuları senkron ya da asenkron şekilde işleyebilecekleri, yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulama dosyasını ders, ödev vb. etkinlikler ile tamamlanmasını sağlayabilecekleri dikkate alınarak MEBBİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçlarının görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından bu hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

11. 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayı ve 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği, kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir. Yükseköğretim Kurulunun kararı gereği kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz 24 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar fakültelerine e-posta ile başvuru yapmaları durumunda kayıt dondurabileceklerdir.

12. Ara sınav sonuçlarına yapılacak itirazların e-posta yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.

13. Bahar yarıyılında sadece Bitirme Çalışması, Bitirme Tezi, Planlama ve/veya Tasarım derslerini alan ve diğer teorik ve pratik çalışmalarını tamamlayarak mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin sadece bu derslere ait final sunumlarının UZEM sistemi üzerinden 5-6 Haziran tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

14. Üniversitemizle yapılan Erasmus, Mevlana vb. ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında yurt dışında eğitim-öğretim gören öğrencilerimizin mağdur olmamaları için, öğrencilerimizin yurda döndüklerinde kendilerine geç kayıt imkanı verilmesine karar verilmiştir.

 

- Uzaktan eğitim derslerimiz telafi haftasıyla birlikte 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek olup yarıyıl sonu (final) sınav tarihleri Covid-19 salgınının ilerleme sürecine göre belirlenecek olup, sınavlardan en az 15 gün öncesinde gerekli duyuru yapılacaktır.

- Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni kararla, koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecektir. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacaktır.

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/erteleme-ve-kayit-dondurma-hakki.aspx

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında izinli sayılmak isteyen öğrencilerimizin izinli sayılma talebine ilişkin bilgiler için Tıklayınız.

Lisansüstü eğitim süreçlerinde yapılan düzenlemeler;

  Fen Bilimleri Enstitüsü için Tıklayınız.

  Sosyal Bilimler Enstitüsü için Tıklayınız.

YÖK tarafından 26 Mart 2020 tarihli basın açıklamasıyla üniversitelerde 2019 - 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi öğretim sürecinin yalnızca uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürülmesine karar verildiği duyurulmuştur.

Üniversitemiz uzaktan eğitim sürecini 23-27 Mart haftasında deneme olarak başlatmış bulunmaktadır. Bu süreçte UZEM ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordineli olarak çalışarak uzaktan eğitim sistemindeki aksaklıklar tespit edilmiş ve sistem hazır duruma getirilmiştir. Üniversitemiz öz kaynakları ile geliştirilen UZEM sistemi 30 Mart tarihinden itibaren kesintisiz olarak çalışmaya başlayacak olup sisteme sadece akademisyenler online olarak giriş yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz ise akademisyenler sistem üzerinde sanal sınıf açtıktan sonra kurumsal öğrenci e-postalarına gönderilen link ile derslere katılım sağlayacaktır.

Bu bağlamda, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle tüm dersler mevcut haftalık ders programında belirtildiği şekilde Üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi olan Öğrenme Yönetim Sistemi (onlinekampus.yildiz.edu.tr) üzerinden senkron olarak yapılmaya başlanmıştır (Uzaktan eğitim  yöntemiyle verilecek derslerin teorik kısımları ve bilgisayar ortamında yapılabilen uygulamaları da kapsamaktadır.).

Uzaktan öğretim ile ilgili bilgilere ulaşmak için Tıklayınız.

- YÖK'ün basın açıklamasında da belirtildiği üzere Üniversitemizde uzaktan eğitim kapsamında olmayan programlar/dersler ve uygulamalı dersler belirlenecek takvim kapsamında yaz aylarında tamamlanacaktır. Dönem içi/dönem sonu değerlendirmeler ve sınavlar ile ilgili uygulanacak olan yöntem ile ilgili çalışmalar Üniversite Yönetimi tarafından değerlendirilmektedir. Bu konuda alınacak kararlar en kısa zamanda duyurulacaktır.

- Yıldız ve Davutpaşa kampüslerinde bulunan tüm derslikler kullanıma kapatılmıştır.

- YÖK’ün ilan ettiği Yeni Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik eğitim kararları doğrultusunda Üniversitemizde, 2019-2020 Akademik yılı Bahar Yarıyılında öğretim faaliyetleri (lisans, lisansüstü, YILDIZSEM) uzaktan eğitimle sürdürülecektir.  

- YILDIZ-SEM bünyesinde verilecek olan eğitimlerde uzaktan öğretime geçilecek olup, kursiyerlere bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. maddesi uyarınca üniversitemizde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerimizin iş sözleşmeleri geçici süreyle askıya alınarak birimlerindeki çalışmaları durdurulmuştur.

http://www.sks.yildiz.edu.tr/duyurular/K%C4%B1smi-Zamanl%C4%B1-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fan-%C3%96%C4%9Frencilerimiz-(KZ%C3%96)-Hakk%C4%B1nda/270

 

Çevrimiçi Final Sınavları Usul ve Esasları

YTÜ Online Kampüs Sınav Modülü üzerinden Uzaktan Eğitim yoluyla online (çevrimiçi) uygulanacak final (yarıyıl sonu) sınavlarına ilişkin usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenen Pandemi Dönemi Ölçme Değerlendirme İlkeleri doğrultusunda belirlenmiştir.

YTÜ 2019-2020 Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar için Tıklayınız.

 

Sıkça Sorulan Sorulara İlişkin Bilgilendirme

Sınav modülü için hazırlanan bilgilendirme videosunda açıklama alanında yer alan “Sorulara verdiğiniz her 4 yanlış cevap 1 doğru cevabınızı götürmektedir. Bilmediğiniz soruları boş bırakınız.” İfadesi örnek amaçlı yazılmış bir açıklamadır. Böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Sınavlarda yanlış cevapların doğru cevapları götürme durumu hocalarımızın kendi tercihine bırakılmıştır.

- Mobil cihazlarınızdan (telefon, tablet vb.) çoktan seçmeli sınav aktivitesine katılabilirsiniz.

Boyutu Büyük Dosyalar Klasik Sınav/Proje/Ödev Aktivitesine Ekleme

 

YTÜYÖS-2020 SINAV TARİHLERİ

Tüm dünyada yaşanan uluslararası seyahat ve vize kısıtlamaları nedeniyle YTÜYÖS-2020 sınavları ertelenerek yeni takvim aşağıdaki gibi güncellendi.

YTÜYÖS 2020 TÜRKİYE OTURUMU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 24 Şubat 2020 Pazartesi - 10 Mayıs 2020 Pazar

Sınav Tarihi: 6 Haziran 2020 Cumartesi  

YTÜYÖS 2020 YURTDIŞI OTURUMU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 17 Şubat 2020 Pazartesi - 10 Mayıs 2020 Pazar

Sınav Tarihi: 14 Haziran 2020 Pazar                             

Detaylı bilgi için http://www.admissions.yildiz.edu.tr/sayfa/61 adresini ziyaret ediniz.

Öğrenci Belgesi, Mezunlar için Öğrenim Belgesi (Transkript), Mezuniyet Belgesi

Adı geçen belgelere erişim elektronik olarak sağlanabildiğinden, COVID-19 tedbirleri kapsamında bu belgeler bir süreliğine Üniversitemiz birimlerince elden verilemeyecektir. Yukarıda adı geçmeyen ve ihtiyacınız durumunda temini gereken bilgi ve belgeler için ilgili birim/birimlere ait web sayfalarında yer alan kurumsal e-posta üzerinden iletişime geçmeniz uygun olacaktır.

Pandemi öncesi ödünç alınıp iade tarihi 16 Mart - 15 Haziran 2020 arası olan tüm ödünç alınan kitapların iade süresi 21 Eylül 2020 tarihine kadar  uzatılmıştır. Bu zaman diliminde okuyucularımızın kitapları sistem tarafından otomatik olarak uzatılacağından herhangi bir gecikme cezası olmayacaktır.

http://www.ktp.yildiz.edu.tr/duyurular/%C3%96d%C3%BCn%C3%A7-Al%C4%B1nan-Kitaplar-Hakk%C4%B1nda/549

 

Merkez ve Yıldız Şube Kütüphanesi 16 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm çalışma birimleriyle birlikte tedbir amaçlı olarak okuyucu hizmetlerine geçici olarak kapalı olacaktır.

http://www.ktp.yildiz.edu.tr/duyurular/Koronavir%C3%BCs-Tedbiri-Hakk%C4%B1nda/526

YÖK’ün 13 Mart 2020 tarihli kararı gereği:

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje Tabanlı Mevlana Programları ile ilgili çağrıların iptal edilmesine karar verilmiştir.

Mevlana ve Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönem öğrencilerin ders intibakları hususundam mağduriyet yaşamamalarım için gerekli tedbirlerin yükseköğretim kurumlarınca alınmasına karar verilmiştir.

Erasmus öğrencilerinin yurtdışından Türkiye’ye gelişleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ilgili son duyurusu kapsamındadır. Açıklamalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.iletisim.gov.tr/turkce/duyurular/detay/cumhurbaskani-erdoganin-talimatlariyla-cumhurbaskani-yardimcisi-oktayin-baskanliginda-gerceklestirilen-toplantiya-iliskin-aciklama

http://www.ytuinternational.yildiz.edu.tr/events/38/COVID-19-Bilgilendirme

Üniversitemiz Davutpaşa Kampüsü PTT Şubesi 18.03.2020 tarihinden itibaren 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacaktır. 

YÖK’ün 13 Mart 2020 tarihli kararı gereği:

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerimiz (Türk ve Yabancı Uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde 14 gün eğitime devam edemeyecekleri hususunda bilgilendirilmişlerdir.

Son 14 gün içerisinde yurt dışından dönen öğrencilerimizin ve mensuplarımızın “Sağlık Bakanlığı’nın 14 gün evden çıkılmamalı” uyarısı doğrultusunda kampüslere gelmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olan öğrencilerimizin/mensuplarımızın aile hekimlerine veya sağlık kuruluşlarına başvurmaları, pasaport bilgileri teyidi sonrasında yurda giriş yaptıkları tarih dikkate alınarak 14 güne tamamlamak üzere sağlık raporu almaları, 14 günlük “evde izleme (karantina)” sürecinde devamsızlık ve sınav hakları için yurtdışından dönüş belgelerini dekanlıklara, personelin ise bağlı oldukları birime vermeleri gerekmektedir.