SENATO KARARLARI

Üniversitemiz Senatosunca 2020-2021 Bahar yarıyılı eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI UZAKTAN ÖĞRETİM
FAALİYETLERİYLE İLGİLİ SENATO KARARLARI

 

 1. 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayı ve 19.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği teorik dersler ve uzaktan eğitim yöntemi ile verilebilecek olan uygulamalı dersler Fakülteler tarafından belirlenerek uzaktan eğitim yöntemi ile verilecektir.

 

 1. 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayı ve 19.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği uzaktan eğitim yöntemi ile verilemeyecek dersler Yüksekokul/Fakülte/Enstitü tarafından belirlenecektir ve bu dersler ile ilgili  ileri tarihli yoğunlaştırılmış telafi programı hazırlanacak ve programlar birimlerin web sayfalarında duyurulacaktır.

 

 1. Uzaktan Eğitim faaliyetlerine 23 Mart 2020 tarihi itibari ile başlanmış olup 16 Mayıs 2020 tarihine tamamlanacaktır.

 

 1. Uzaktan Eğitim faaliyetleri senkron (eş zamanlı) yapılacaktır.

 

 1. Bahar yarıyılı için geçerli olacak  ara sınavlar uzaktan eğitim yoluyla ödev, proje ve/veya kısa sınav şeklinde yapılacaktır.

 

 1. Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı %30 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı %70 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 1. Yarıyıl içi çalışmalarına (ödev, proje ve kısa sınav)  ait ölçme-değerlendirmenin faaliyetlerinin türü ve ağırlıklarının ne olacağı %30’luk dilim içinde belirlenecek ve bu değerlendirmeler öğretim elemanı tarafından tek bir nota çevrilerek USIS öğrenci bilgi sistemine girilecektir.

 

 1. Uzaktan eğitim süresince bazı nedenlerle yapılamayan derslerin telafisi, 18-23 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

 1. Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ile verdiği dersler kayıt altına alınacak olup öğrencilerin bu dersleri tekrar izlemeleri sağlanacaktır.

 

 1. 75850160-104.01.07.01-E.25557 sayı ve 07.04.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği "2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar yarıyılıyla sınırlı olmak kaydıyla," Öğretmenlik programlarında yer alan "Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması" derslerinin öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yaklaşık 5-6 hafta yapmış olduğu uygulamanın yeterli olarak kabul edilebileceği,  Uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında yer alan konuları senkron ya da asenkron şekilde işleyebilecekleri, yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulama dosyasını ders, ödev vb etkinlikler ile tamamlanmasını sağlayabilecekleri dikkate alınarak MEBBİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçları görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından bu hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

 

 1. 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayı ve 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı gereği, kurumlarında önlisans, lisans düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir. Yükseköğretim Kurulunun kararı gereği kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz 24 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar fakültelerine e-posta ile başvuru yapmaları durumunda kayıt dondurabileceklerdir.

 

 1. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının (YTÜ-YÖS) süreç içerisindeki gelişmelere göre hangi yöntemle yapılacağına daha sonra  karar verilecektir.

 

 1. Ara sınav sonuçlarına yapılacak itirazların e-posta yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.

 

 1. Bahar yarıyılında sadece Bitirme Çalışması, Bitirme Tezi, Planlama ve/veya Tasarım dersini alan ve diğer teorik ve pratik çalışmalarını tamamlayarak mezun olabilecek öğrencilerin sadece bu derslere ait final sunumlarının UZEM üzerinden 5-6 Haziran tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

 

 1. Üniversitemizle yapılan, Erasmus, Mevlana, vb., ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında yurt dışında eğitim-öğretim gören öğrencilerimizin mağdur olmamaları için; Öğrencilerimizin yurda döndüklerinde kendilerine geç kayıt imkanı verilmesine ve eğitimlerine üniversitemizde devam etmelerine imkan sağlanacaktır.

 

HAZIRLIK SINIFI SÜREÇLERİ

 1. 2019-2020 Akademik Yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, örgün eğitime ara verilen 16 Mart 2020 tarihi itibariyle Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretimi'nde devamsızlıktan kalmış öğrenciler dışındaki diğer tüm öğrencilerin takvimi daha sonra ilan edilecek olan İngilizce Yeterlik Sınavı'na (İYS) girebilmelerine karar verilmiştir.

 

LİSANSÜSTÜ SÜREÇLERİ

 1. Kayıt Dondurma
 1. COVID-19 küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen öğrencilerimizin, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta zorlanabilecekleri öngörüldüğünden, uzaktan eğitimle devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için 31.03.2020 tarihli ve 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısına istinaden azami süreleri tamamlanmamış olan lisansüstü öğrencilerimiz, 24.04.2020 tarihine kadar kayıt dondurma talebinde bulunabilirler. İlgili mevzuat ve kararlara uygun şartları taşıyan lisansüstü öğrencilerin sadece 2019-2020 Bahar dönemini kapsamak üzere İlgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları azami süreden sayılmamak üzere dondurulabilir.
 2. Bu süreçte tez döneminde olup 2019-2020 Güz Dönemi sonu itibari ile azami süresini tamamlayan ve mevzuattaki süreleri kullanarak mezuniyet işlemleri devam eden lisansüstü öğrenciler kayıt dondurma talebinde bulunamayacak olup mezuniyet sürecinde kaldıkları aşamalar için örgün eğitime ara verilen tarih itibariyle ilgili sürece ait kalan süreleri 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren işletilecektir.
 3. 2019-2020 Bahar yarıyılı için öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıt dondurma talepleri kabul edilmeyecektir.

 

 1. Doktora Yeterlik Sınavı

2020 yılı mayıs ayının son haftasında ilgili süreç Enstitü Yönetim Kurulları tarafından tekrar değerlendirilerek, doktora yeterlilik sınavlarına ilişkin sınav takvimi, gerektiğinde sınavların çevrimiçi(online) ortamda yapılması hususu ve uygulama esaslarına karar verilecektir.

 

 1. Doktora Tez Öneri Sınavı

Doktora tez öneri sınavlarının 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yapılmasına ve 13 Mart 2020 tarihinden ilgili tarihe kadar geçen sürenin tez öneri sınavıyla ilgili mevzuattaki sürelerden sayılmamasına karar verilmiştir. 2020 yılı mayıs ayının son haftasında ilgili süreç tekrar değerlendirilerek gerektiğinde doktora tez önerilerinin çevrimiçi(online) ortamda yapılmasına ve uygulamaya ilişkin esaslara ilgili Enstitüler tarafından karar verilecektir.

 

 1. Doktora Tez İzleme Komite Toplantısı

2019-2020 Bahar dönemi (Mayıs-Haziran) doktora tez izleme komite toplantılarının  2020 yılı Haziran ve Temmuz aylarında yapılmasına karar verilmiştir. 2020 yılı Mayıs ayının son haftasında ilgili süreç tekrar değerlendirilerek gerektiğinde doktora tez izleme komite toplantılarının çevrimiçi(online) ortamda yapılmasına ve uygulamaya ilişkin esaslara ilgili Enstitüler tarafından karar verilecektir.

 

 1. Lisansüstü Mezuniyet Başvurusu ve Tez Savunma Sınavları

 

 1. Lisansüstü mezuniyet süreçleri ve savunma sınavlarının 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yapılmasına ve 13 Mart 2020 tarihinden ilgili tarihe kadar geçen sürenin mezuniyet süreçleri ve savunma sınavlarıyla ilgili mevzuattaki sürelerden sayılmamasına karar verilmiştir.

 

Tez savunma sınavlarının gerekli hallerde çevrimiçi(online) olarak yapılması hususu ve sınav uygulama esaslarına ilişkin detaylara 2020 yılı Mayıs ayının son haftasında ilgili Enstitü Yönetim Kurulları tarafından karar verilecektir.

 

 1. 30 Haziran 2020 tarihinden önce düzenlenmesi planlanan ancak Covid-19 sebebiyle iptal edilmiş ya da daha ileri bir tarihe ertelenmiş bilimsel etkinliklere (konferans, kongre, sempozyum, vb.), tezden üretilmiş bilimsel çalışmalarını gönderen ve mezuniyet başvurusu yapmak isteyen lisansüstü öğrenciler için, YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları, Madde 21(1)-a ve 21(2)-a’da belirtilen yayın şartıyla ilgili ve sadece 2019-2020 Bahar yarıyılı sonu mezuniyet süreciyle sınırlı olmak şartıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 1. Mevzuatta belirtilen şartları sağlayan bilimsel bir etkinliğe (konferans/kongre/sempozyum/vb.), tezden üretilmiş bilimsel çalışmalarını göndermiş ve kabul belgesi almış lisansüstü öğrencilerin, ilgili madde de yer alan sunum yapma ve çalışmalarının bildiri kitapçığında basılması şartını sağlamış olduklarının kabul edilmesine karar verilmiştir. İlgili öğrenciler, kabul belgeleri ve ilgili bilimsel etkinliğin iptal edildiğini veya ileri bir tarihe ertelendiğini gösteren dokümanlar ve danışmanlarının da yazılı onayıyla mezuniyet başvurusu yapabileceklerdir.

 

 1. Azami öğrenim sürelerinin son döneminde olan öğrenciler için geçerli olmak üzere, tezden üretilen bilimsel çalışmalarının değerlendirme süreci henüz tamamlanmamış(kabul belgesi iletilmemiş) olan lisansüstü öğrencilerle ilgili değerlendirme ilgili Enstitü Yönetim Kurulları tarafından yapılacaktır. Bu durumdaki öğrenciler,  tezden üretilmiş çalışmalarını bilimsel etkinliğe gönderdiklerine ilişkin belgeler, bilimsel etkinliğin ertelendiğine veya  iptal edildiğine dair dokümanlar ve tez danışmanlarının da yazılı onayı alınmak suretiyle mezuniyet başvurusu talebinde bulunabilirler.

 

 1. 2019-2020 Bahar yarıyılında mezuniyeti için sadece Dönem Projesi dersi kalan Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri, Dönem Projesi savunmalarını 2020 yılı Haziran ayı içerisinde yapabileceklerdir. Savunma sınavlarının gerekli hallerde çevrimiçi(online) olarak yapılması hususu ve sınav uygulama esaslarına ilişkin detaylara ilgili Enstitü Yönetim Kurulları tarafından karar verilecektir.