GENEL BİLGİLENDİRME

Üniversitemiz, küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü duruma istinaden öğrencilerimizin ve akademik-idari personelimizin sağlık ve güvenliğini ön planda tutarak ara verilen eğitim öğretim faaliyetlerini, Yüksek Öğretim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda uzaktan eğitim sistemiyle devam ettirme kararı almıştır.

Amacımız akademik faydayı odak haline getiren bu eylemle, öğrencilerimizin güvenli ortamlarda, ailelerinin yanında mümkün olduğunca aksaklık oluşmadan eğitim ve öğretimlerini sürdürmelerini sağlamaktır.

Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Rektörlüğümüz öncülüğünde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve ilgili birimlerce eylem planı oluşturulmuştur. Bu plan çerçevesinde mevcut altyapıyı iyileştirme çalışmaları tamamlanmış olup 23 Mart 2020 tarihi itibariyle derslerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Bu bağlamda, üniversitemizde 23 Mart 2020 tarihi itibari ile Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde tüm dersler mevcut haftalık ders programında belirtildiği şekilde üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi olan Öğrenme Yönetim Sistemi (onlinekampus.yildiz.edu.tr) üzerinden Senkron olarak yapılmaktadır. (Uzaktan eğitim yöntemiyle verilen derslerin teorik kısımları ve bilgisayar ortamında yapılabilen uygulamaları da kapsamaktadır.)

Bu sistemde öğrenci ve akademisyen eş zamanlı olarak bir araya gelip fiziksel ortamdaki iletişime benzer şekilde sesli ve görüntülü olarak derslerini işleyebilmektedir. Eş zamanlı olarak yapılan dersler öğretim üyelerinin onayı ile kayıt altına alınabilmekte olup, öğrencilere ilgili dersi tekrar etme imkânı sağlanabilmektedir. Ayrıca akademisyenlerimiz sistem üzerinden çeşitli eğitim içerikleri (video, sunu, doküman vb.) paylaşabilmekte, duyuru yapabilmekte ve tartışma formu aracılığıyla öğrenci-öğrenci/ öğrenci-akademisyen arasındaki iletişimi canlı tutabilmektedirler.

Uzaktan eğitim sürecinde oluşabilecek teknik aksaklıklara çözüm bulabilmeniz ve önerilerinizi ilgililere iletebilmeniz için her Fakülteden bir Fakülte Koordinatörü, her bölümden de Akademik Destek Sorumlusu ve Öğrenci Destek Sorumlusu belirlenmiştir.

Ders saati gelip, öğretim üyelerimiz tarafından sanal sınıf oluşturulduğunda öğrencilerimiz aşağıdaki adreslere USIS/GSIS kullanıcı bilgileri ile giriş yaparak ders bağlantısına erişebilirler. (Kurumsal eposta adreslerine ayrıca mail gönderilmemektedir.) 

https://onlinekampus2.yildiz.edu.tr

https://onlinekampus3.yildiz.edu.tr

Hazırlık öğrencileri https://prepsis.yildiz.edu.tr adresinden derslerine ulaşabilirler.