YTÜ AR-GE

TÜSEB Tarafından Kabul Edilen Aşı Projemiz

Yüzyılı aşkın geçmişiyle her zaman ülkemizin bilim alanında öncü üniversitesi olan Yıldız Teknik Üniversitesi, Covid-19 enfeksiyonuna karşı aşı geliştirilmesi için de ilk adımlarını atmıştır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Covid-19 Virüsü Aşısı Geliştirilmesi Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı Daveti üzerine üniversitemizin hazırladığı “Covid-19 Aşı Geliştirme Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Antijenik Peptid/Proteinlerden Oluşan Yerli Bir Kütüphanenin Oluşturulması, Spesifik Antijenik Peptid/Proteinlerin Üretimi ve Immun Yanıtı Belirlenmiş Aşı Formülasyonu Eldesi” isimli projesi TÜSEB tarafından desteklenmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi adına Prof. Dr. Yücel ŞAHİN yürütücülüğünde Marmara ve Altınbaş Üniversiteleri konsorsiyumu ile kabulü gerçekleşen proje ekibinde; üniversitemizin Biyomühendislik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinde görev alan Prof. Dr. Hamza MÜSLÜMANOĞLU, Prof. Dr. Dilek BALIK, Doç. Dr. Serap DERMAN, Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU, Doç. Dr. Emrah ŞEFİK ABAMOR, Doç. Dr. Rabia ÇAKIR KOÇ, Dr. Öğr. Üyesi Murat TOPUZOĞULLARI, Dr. Öğr. Üyesi Şenay VURAL KORKUT, Dr. Burcu UÇAR ACAR, Dr. Munise YURTSEVEN, Öğr. Gör. Pelin PELİT ARAYICI ve Dr. Tayfun ACAR ile doktora/yüksek lisans öğrencileri yer almaktadır. Bu projede, ülkemizde hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsüne ait izolatlara karşı etkin olacağı düşünülen peptid ve rekombinant protein temelli aşı formülasyonlarının hazırlanması ve etkinliklerinin incelenmesi planlanmaktadır.

 

TÜBİTAK Proje Başvurularımız

Üniversitemiz, TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çağrısına aşağıda belirtilen projeleri sunmuştur.

  • İşletme bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr.Halit KESKİN yürütücülüğünde "Çalkantılı dönemlerde hayatta kalmanın yolu olarak dayanıklılık kapasitesinin geliştirilmesi: Covid-19 salgını ve sonrası için sanayi firmalarına yönelik bir araştırma (ReTRY)"
  • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Ebru SEÇKİN yürütücülüğünde “COVID-19 Küresel Salgınının Gıda Sistemlerini Dönüştürücü Etkisi ve Dayanıklı Gıda Sistemleri İçin Öneriler”
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Şefika Feza ORHAN yürütücülüğünde, “COVID-19 Sürecinde Uzaktan Öğretme Süreci ile İlgili İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Algıları ve Duygularına Yönelik Bir Analiz”
  • Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Alev Taşkın GÜMÜŞ yürütücülüğünde “Covid-19 İmmün Konvalesan Plazma Tedavisinde Bağışçılardan Hastalara Kan Tedarik Zincirinin Modellenmesi ve Optimizasyonu”

 

TÜSEB Proje Başvurularımız

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) Covid-19 Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısına, Kimya Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Sezgin BAKIRDERE’nin yürütücülüğünde “SARS-CoV-2 (COVID-19) Tedavisinde Kullanılan Klorokin ve Hidroksiklorokin Kimyasallarının Kan, İdrar ve Tükürük Örneklerinde Yüksek Doğruluk ve Duyarlıkta Hızlı Tayinlerine Yönelik İzotop Seyreltme Esaslı Analitik Yöntem Geliştirilmesi” başlıklı bir Ar-Ge  projesi sunulmuştur.

 

İSTKA Proje Başvurularımız

Üniversitemiz, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” çağrısına aşağıda belirtilen projeleri sunmuştur.

  • Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ yürütücülüğünde “Gıda Maddesi ve Ambalajlarının COVID-19 ve Gıda Kaynaklı Virüsleri Taşıma Riskinin Belirlenmesi ve Farkındalığının Arttırılması”,
  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Songül VARLI yürütücülüğünde “Akciğer Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Covid-19 un Tespiti”
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU yürütücülüğünde “Covid-19 Hastalığına Karşı Koruyucu ve Tedavi Edici Amaçla Kullanılacak Antijenik Proteinlerin Yüksek Miktarda Üretimi”,
  • Mekatronik Mühendisliği öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Haydar LİVATYALI yürütücülüğünde “Solunum Yetersizliğine Yol Açan Pandemi Durumu İçin Süratle Üretilebilen Ekonomik Tıbbî Ventilatör”
  • Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Bülent BAYRAM yürütücülüğünde “Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Akciğerde Covid-19 Tutulumunun Otomatik Olarak Belirlenmesi”