YTÜ AR-GE

TÜSEB Tarafından Kabul Edilen Aşı Projemiz

Yüzyılı aşkın geçmişiyle her zaman ülkemizin bilim alanında öncü üniversitesi olan Yıldız Teknik Üniversitesi, Covid-19 enfeksiyonuna karşı aşı geliştirilmesi için de ilk adımlarını atmıştır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Covid-19 Virüsü Aşısı Geliştirilmesi Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı Daveti üzerine üniversitemizin hazırladığı “Covid-19 Aşı Geliştirme Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Antijenik Peptid/Proteinlerden Oluşan Yerli Bir Kütüphanenin Oluşturulması, Spesifik Antijenik Peptid/Proteinlerin Üretimi ve Immun Yanıtı Belirlenmiş Aşı Formülasyonu Eldesi” isimli projesi TÜSEB tarafından desteklenmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi adına Prof. Dr. Yücel ŞAHİN yürütücülüğünde Marmara ve Altınbaş Üniversiteleri konsorsiyumu ile kabulü gerçekleşen proje ekibinde; üniversitemizin Biyomühendislik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinde görev alan Prof. Dr. Hamza MÜSLÜMANOĞLU, Prof. Dr. Dilek BALIK, Doç. Dr. Serap DERMAN, Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU, Doç. Dr. Emrah ŞEFİK ABAMOR, Doç. Dr. Rabia ÇAKIR KOÇ, Dr. Öğr. Üyesi Murat TOPUZOĞULLARI, Dr. Öğr. Üyesi Şenay VURAL KORKUT, Dr. Burcu UÇAR ACAR, Dr. Munise YURTSEVEN, Öğr. Gör. Pelin PELİT ARAYICI ve Dr. Tayfun ACAR ile doktora/yüksek lisans öğrencileri yer almaktadır. Bu projede, ülkemizde hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsüne ait izolatlara karşı etkin olacağı düşünülen peptid ve rekombinant protein temelli aşı formülasyonlarının hazırlanması ve etkinliklerinin incelenmesi planlanmaktadır.

Video Haber: YTÜ Öğretim Üyesi ve Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Hamza Müslümanoğlu, Yıldız Teknopark Firmaları Tarafından Covid 19 ile Mücadele İçin Hayata Geçirilen Projeleri ve YTÜ’de Gerçekleştirilen Aşı Çalışmalarını Kanal 24 Moderatör Programında ve NTV Ana Haber Bülteninde Anlattı.

 

Video Haber: Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi ve YTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Hamza Müslümanoğlu, Kanal 24'e canlı yayın konuğu oldu. Programda Yıldız Teknopark firmaları tarafından koronavirüs ile mücadele için hayata geçirilen projeleri ve YTÜ’de gerçekleştirilen aşı çalışmalarını anlattı.

 

 

TÜBİTAK Projemiz

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Şefika Feza ORHAN yürütücülüğünde, “COVID-19 Sürecinde Uzaktan Öğretme Süreci ile İlgili İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Algıları ve Duygularına Yönelik Bir Analiz” projesi TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

 

Yükseköğretim Kurumları Destekli Projelerimiz

1. İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. İbrahim Demir yürütücülüğünde “Covid 19 verilerinin model bazlı zaman serileri ile incelenmesi “ Projesi

2. Elektrik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi yürütücülüğünde Dr. Ali AJDER “COVID-19 Salgınının Gün Öncesi Piyasası Elektrik Talep Tahminine Etkisinin İncelenmesi” Projesi

3. İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Gökhan ÖZKAYA yürütücülüğünde “2020 COVID-19 Dönemi Verileriyle Küresel Gıda Güvencesi Endeksi Göstergelerinin Değerlendirilmesi ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Ülke Karşılaştırmaları” Projesi

4. Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Almula KÖKSAL IŞIKKAYA yürütücülüğünde “Mimarlık Eğitimi Bağlamında Covid19 Süreciyle Başlayan Uzaktan Eğitimin Niteliği ve Kurumsal Aidiyete Etkisi” Projesi

5. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşe DEMİRHAN yürütücülüğünde “Türkiye'de İmalat Sanayi Sektöründeki Firmaların, (2019-2020) COVID19 Pandemi Dönemindeki Etkinlik Performanslarının Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi” Projesi

6. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Emine Ceylan ÜNAL AKBULUT yürütücülüğünde “Bedenin Enstrümanlaştırılmasına Yönelik Çalışmaların Covid19 Pandemi Döneminde Akademisyenlerin Tükenmişlik Psikolojik İyi Oluş ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerine Etkisi” Projesi

7. Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Emine KARAKUŞ yürütücülüğünde “Taburcu Olan COVID19 Hastalarının Fekal Örneklerinde Yeni Geliştirilen Gerçek Zamanlı Zıt Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu Temelli Tanı Kiti İle SARSCoV2 Salınımının Araştırılması” Projesi

8. Kimya Bölümü Arzu KOPARAN “Taburcu Olan COVID19 Hastalarının Fekal Örneklerinde Yeni Geliştirilen Gerçek Zamanlı Zıt Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu Temelli Tanı Kiti İle SARSCoV2 Salınımının Araştırılması, DOP-Doktora Tezi Araştırma Projesi

 

TÜSEB Projelerimiz

1. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) Covid-19 Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısına, Kimya Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Sezgin BAKIRDERE’nin yürütücülüğünde “SARS-CoV-2 (COVID-19) Tedavisinde Kullanılan Klorokin ve Hidroksiklorokin Kimyasallarının Kan, İdrar ve Tükürük Örneklerinde Yüksek Doğruluk ve Duyarlıkta Hızlı Tayinlerine Yönelik İzotop Seyreltme Esaslı Analitik Yöntem Geliştirilmesi” başlıklı bir Ar-Ge projesi desteğe hak kazanmıştır.

2. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) Covid-19 Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısına, Kimya Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Serap DERMAN’nın yürütücülüğünde “Covid-19 Aşısında Kullanılmak Üzere Türkiye'nin Antijenik Peptid/Protein Kütüphanelerinin Oluşturulması, Spesifik Antijenik Peptid/Proteinlerin Üretimi ve Aşı Formülasyonları Olarak lmmun Yanıt Sonuçlarının Eldesi” projesi desteğe hak kazanmıştır.

3. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) Covid-19 Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısına, Kimya Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Serap DERMAN’nın yürütücülüğünde “SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı İnaktif Virüs Aşısı ile Rekombinant Aşısı üretimi için Preklinik Sonrası Proses Geliştirilmesi” projesi desteğe hak kazanmıştır.

4. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) Covid-19 Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı kapsamında Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Rabia ÇAKIR KOÇ yürütücülüğünde “COVID-19 hastalarının genom dizilemesi ve biyoinformatik teknikler ile hastalığa genetik yatkınlığının ve klinik prognoz ile ilişkisinin belirlenmesi” projesi desteğe hak kazanmıştır.

5. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) Covid-19 Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı kapsamında Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Rabia ÇAKIR KOÇ yürütücülüğünde “SARS-CoV-2 Virüsüne Karşı İnaktif Virüs Aşısı ile Rekombinant Aşısı üretimi için Preklinik Sonrası Proses Geliştirilmesi” projesi desteğe hak kazanmıştır.

 

İSTKA Proje Başvurularımız

Üniversitemiz, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” çağrısına aşağıda belirtilen projeleri sunmuştur.

  • Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ yürütücülüğünde “Gıda Maddesi ve Ambalajlarının COVID-19 ve Gıda Kaynaklı Virüsleri Taşıma Riskinin Belirlenmesi ve Farkındalığının Arttırılması”,
  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Songül VARLI yürütücülüğünde “Akciğer Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Covid-19 un Tespiti”
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU yürütücülüğünde “Covid-19 Hastalığına Karşı Koruyucu ve Tedavi Edici Amaçla Kullanılacak Antijenik Proteinlerin Yüksek Miktarda Üretimi”,
  • Mekatronik Mühendisliği öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Haydar LİVATYALI yürütücülüğünde “Solunum Yetersizliğine Yol Açan Pandemi Durumu İçin Süratle Üretilebilen Ekonomik Tıbbî Ventilatör”
  • Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Bülent BAYRAM yürütücülüğünde “Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Akciğerde Covid-19 Tutulumunun Otomatik Olarak Belirlenmesi”